Corona-nieuwsbericht: update 27 maart

27 maart

Beste leden van Messemaker,

De overheid heeft besloten dat bijeenkomsten tot 1 juni geen doorgang mogen vinden. Dit besluit heeft ook tot gevolg dat wij tot 1 juni niet meer kunnen schaken in de Hoog..

De KNSB heeft besloten de KNSB-competitie en KNSB-bekercompetitie te stoppen. De RSB heeft nog geen besluit genomen, maar het is te verwachten dat zij het besluit van de KNSB zal overnemen.

Wij willen voor Messemaker wel een online schaaktoernooi opzetten, zodat we toch tegen elkaar kunnen blijven schaken. Hierover volgt separaat de informatie. Voor de jeugd loopt er al een online schaaktoernooi.

Indien er nieuwe informatie is over de gevolgen van de coronamaatregelen, laten we dit weten.

Het bestuur wenst alle leden en familie veel sterkte in de komende periode en vooral een goede gezondheid.


14 maart

Inmiddels hebben zowel de KNSB als de RSB besloten om alle schaakactiviteiten in de maan maart stil te leggen. Tevens hebben zij alle schaakverenigingen opgeroepen hetzelfde te doen. Zie de berichtgeving op de KNSB-website en de RSB-website. Aan deze oproep geven wij als Messemaker uiteraard gevolg.

Het Bestuur


13 maart

Beste clubgenoten,

Gezien de actuele situatie m.b.t. het Corona-virus heeft de Stichting De Hoog besloten om het denksportcentrum met ingang van heden te sluiten. Hoe lang dat zo zal blijven is afhankelijk van de ontwikkelingen, maar vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit in ieder geval tot 31 maart zal zijn.

Dat betekent dat in de komende weken de clubavonden van Messemaker NIET doorgaan.   Dat geldt zowel voor de senioren als voor de jeugd.

Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van nieuwe ontwikkleingen. Houd de berichtgeving op deze website in de gaten.

Het Bestuur


12 maart

Geachte leden,

Vandaag heeft u hoogstwaarschijnlijk via de media kennis genomen van de vergaande maatregelen van het kabinet rondom het Coronavirus.
Vanuit de KNSB en de RSB is op dit moment nog geen nadere informatie over de landelijke en regionale competities. Wij verwachten deze wel tijdig te ontvangen.
Met betrekking tot onze clubavonden wachten wij nog tot zaterdagavond voordat wij hieromtrent een beslissing nemen. Wij kunnen dan eventuele nieuwe maatregelen van het kabinet meenemen in ons besluit.
Vanzelfsprekend heeft iedereen zelf de keuze al dan niet de clubavonden te bezoeken.
Uiterlijk zaterdagavond laten wij u meer weten.

Het Bestuur van Messemaker 1847