Schoonheidaprijs

Elk jaar wordt er een schoonheidsprijs uitgeloofd onder de Messemaker-leden voor de beste of mooiste partij van het seizoen. Elk lid kan hiervoor één of meer partijen als kandidaat indienen. Voorwaarden zijn:

  • De partij moet in het betreffende seizoen gespeeld zijn.
  • De partij moet met een “normaal” speeltempo gespeeld zijn (dus geen rapid- of snelschaakpartij).
  • De partij dient door de indiener van commentaar voorzien te zijn, waaruit moet blijken waarom de indiener meent dat deze partij voor de schoonheidsprijs in aanmerking komt.
  • In plaats van hele partijen mogen ook één of meer partijfragmenten worden ingediend.

De ingediende partijen (of partijfragmenten) zullen worden gepubliceerd op de Messemaker-website. Uit het aanbod zal waar nodig een selectie gemaakt worden, waaruit op de ledenvergadering van september door de leden (d.m.v. stemmen) een definitieve keuze gemaakt zal worden.

Partijen kunnen ingediend worden door deze per email te sturen naar de webmaster van Messemaker, bij voorkeur gebruik makend van het pgn-formaat of anders in “plat” tekstformaat. Uiterste inzenddatum is 25 augustus van het betreffende jaar.

Inzendingen 2024-2025:

Partij 1: Wibo Bourguignon – John van Waardenberg (Messemaker – De Willige Dame, 3 okt 2023) (inzender: Wibo Bourguignon)

Zie onderstaande PDF of speel de partij online na.

Inzending-schoonheidsprijs-2023-2024-Wibo