Ratings

In de schaakwereld zijn diverse ratingsystemen in gebruik om de speelsterkte van schakers uit te drukken. De betreffende ratinglijsten worden gepubliceerd op de betreffende websites en periodiek geactualiseerd.

KNSB-ratings:
voor alle leden van Nederlandse schaakverenigingen.

KNSB-jeugdratings:
voor alle jeugdleden (t/m 18 jaar) van Nederlandse schaakverenigingen.

FIDE-ratings:
voor alle clubschakers wereldwijd.