Omgangsregels

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Schaakclub Messemaker 1847 een privacy statement opgesteld dat hieronder is te vinden. Tevens is er een separate toelichting op dat privacy statement bijgevoegd.

 

Privacy statement (pdf)

 

 

Toelichting op Privacy statement (pdf)

 

Verder heeft Messemaker een procedure opgesteld ter signalering van ongewenst  gedrag en een vertrouwenscontactpersoon benoemd. Zie onderstaande documenten.

 

Procedure ter signalering van ongewenst gedrag

 

 

Vertrouwenscontactpersoon