Reglement Interne competitie Messemaker-jeugd 2017-2018

 1. Er wordt gespeeld volgens de officiële FIDE-regels, behalve waar dit reglement anders aangeeft. Dat betekent dus o.m. aanraken is zetten.
 2. In afwijking van het FIDE-reglement betekent een onreglementaire zet NIET het verlies van de partij, in plaats daarvan dient een onreglementaire zet, indien deze geconstateerd wordt door de tegenstander of de wedstrijdleider, te worden teruggenomen.
 3. De deelnemers spelen in verschillende groepen. Er worden - afhankelijk van de groep - per seizoen twee of drie competites gespeeld: najaar/voorjaar, resp. najaar/winter/voorjaar. Het aantal ronden per competitie kan variëren maar is bij aanvang van de eerste speelronde vastgelegd. De speeldata zijn vastgelegd in het jaarrooster dat gepubliceerd is op de website van Messemaker.
 4. De indeling wordt gemaakt volgens het Zwitsers systeem (op rating of op weerstandspunten).
 5. In de beginnersgroep (categorieën DE en Pupillen) wordt zonder klok gespeeld, er wordt alleen een klok bijgehaald indien de partij te lang gaat duren. In de gevorderdengroep (categorie BC) wordt gespeeld mèt klok, met een speeltempo van 30m+5s per speler.
 6. In de gevorderdengroep is noteren verplicht t/m de 30e zet, daarna vrijwillig. De notatie moet na afloop op diens verzoek aan de wedstrijdleider ter beschikking worden gesteld. Aanbevolen wordt om te noteren op doordruk-notatieformulieren. In de beginnersgroep hoeft niet genoteerd te worden.
 7. Tussenstanden en eindstand worden per groep opgemaakt op basis van de volgende criteria (in de aangegeven volgorde):
  • Aantal punten
  • Weerstandpunten
  • Sonneborn-Berger punten
  • Onderling resultaat
  • Loting
 8. De wedstrijdleider kan besluiten om bij gelijk eindigen een of meer beslissingswedstrijden te laten spelen.
 9. Per categorie is er voor de eerste drie spelers in het eindklassement een prijs.
 10. Bij verhindering van een speler op de geplande speelavond dient deze speler dit vooraf door te geven aan de wedstrijdleider (bij voorkeur per mail, op de dag zelf bij voorkeur per SMS). De speler die zich afgemeld heeft krijgt in principe een half punt toegekend. Niet op komen dagen zonder afmelding bij de wedstrijdleider leidt in alle gevallen tot een reglementaire nul.
 11. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider naar redelijkheid en eigen inzicht.
 12. Als wedstrijdleider treedt op:
  Peter Scheeren
  tel. 0182-513724 / 06-20423000
  email:jeugdleider@messemaker-1847.nl
 13. Bij afwezigheid van de wedstrijdleider op een speelavond zal er een vervangende wedstrijdleider aangewezen zijn die toeziet op naleving van dit reglement.
 14. Dit reglement is opgesteld door de jeugdleider van Messemaker op 15 augustus 2016 en vervangt alle voorgaande versies.