OPROEP VOOR NIEUWE JEUGDBEGELEIDERS

  

Messemaker heeft een bloeiende jeugdafdeling van ca. 40 jeugdleden. Om het jeugdschaak in goede banen te leiden is de inzet van een aantal jeugdbegeleiders noodzakelijk. Hoe meer helpende handen wij hebben, des te meer aandacht kan er aan de schakende kinderen geboden worden. Door de recente aanwas van nieuwe leden enerzijds, en het recente (tijldeijke) uitvallen van een tweetal begeleiders anderzijds, is extra hulp onontbeerlijk!
Daarom hierbij een oproep aan zowel ouders als senior-Messemakerleden om zich beschikbaar te stellen om mee te helpen met de jeugdbegeleiding. Vooral is hulp gewenst voor de begeleiding van de jeugd op de maandagavonden tussen 18.45 en 20.00 uur. Enige affiniteit met schaken is hiervoor gewenst, evenals ervaring met het omgaan met (jonge) kinderen.
Daarnaast vragen wij de hulp van ouders bij de deelname van Messemaker-jeugd aan toernooiactiviteiten op andere dagen (meestal zaterdagen of vrijdagavonden), bijvoorbeeld door als chauffeur op te willen treden.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de jeugdleider:

Peter Scheeren
Tel: 0182-513724 / 06-20423000
Mail: jeugdleider@messemaker-1847.nl