Verslag ronde 7

Messemaker 2 met overmacht kampioen Promotieklasse

De wedstrijd in de laatste ronde van de Promotieklasse was voor het kampioenschap niet meer van belang, want dat hadden we in de voorlaatste ronde al veiliggesteld. We konden het ons dan ook permitteren om van de gezamenlijke slotronde in Spijkenisse een gezellige avond te maken, met vooraf een gezamenlijk bezoek aan de plaatselijke Pizzeria. Onze tegenstander in de laatste ronde was Charlois Europoort 4, het team dat, voorafgaand aan de slotronde, na ons tweede stond op de ranglijst met 4 matchpunten achterstand. In beginsel dus de sterkste tegenstander van dit seizoen. Ondanks het feit dat het in deze wedstrijd uitsluitend om de eer ging, kwam ons team weer uitstekend uit de startblokken. Na een remise van invaller Henk de Kleijnen, winst van Kees, nog een remise van Frans en het volle punt voor Erich, stonden we al spoedig op een 3-1 voorsprong. Op dat moment leek het alsof we het seizoen met een record-uitslag zouden gaan bekronen, want Remco en Wouter leken beiden groot voordeel te hebben, Remco stond zelfs een toren voor; de stelling van Arjan zag er ook veelbelovend uit, alleen Eduard leek het wat lastig te hebben. Toch werd het nog spannend, want nadat Wouter volgens verwachting de winst in zijn partij binnen had en daarmee de stand op 4-1 had gebracht, stokte de machine. Eduard wist het juiste antwoord niet te vinden op de door zijn tegenstander gestelde problemen en moest capituleren. Even later moest Arjan dat ook toen hij in tijdnood in een lastige stelling in de fout ging. Het werd nog heel spannend toen de naar wij dachten - zekere overwinning van Remco steeds verder uit zicht leek te raken, omdat zijn koning inmiddels door de vijandelijke dame, toren en loper werd belaagd. Met beide spelers in grote tijdnood was het de vraag wie het koelbloedigst zou blijven. Dat was uiteindelijk Remco, die daarmee niet alleen de zevende opeenvolgende zege van Messemaker 2 binnenbracht, maar ook met een persoonlijke score van 5 uit 5 en een TPR van maar liefst 2694 (!) de topscorer werd van dit seizoen. Aan het eind van dit verslag licht Remco deze opwindende partij toe aan de hand van zeven diagrammen.

Met de 5-3 overwinning in de laatste ronde, heeft Messemaker 2 alle zeven wedstrijden van dit seizoen gewonnen en heeft daarmee met overmacht het kampioenschap van de Promotieklasse behaald met maar liefst 6 matchpunten voorsprong op nummer 2, Charlois Europoort 4.

Een overzicht van de belangrijke momenten uit de partijen:

Piet Verheij Henk de Kleijnen -
Stelling na de 18e zet van zwart

Toch leuk om - zij het slechts als invaller - in de slotronde in actie te mogen komen voor het zo succesrijke tweede. Een weinig spectaculair optreden overigens, want na 18 zetten werd de vrede getekend. Dat was na het bereiken van de diagramstelling. Tevoren had ik van de teamleider begrepen dat er deze avond gn overleg vooraf nodig was in geval van een remiseaanbod. Daarom kon ik Kees, nadat mijn tegenstander was ingegaan op mijn vredesvoorstel, laten weten dat 'de nul van het scorebord af was'. Het stelde me in de gelegenheid om me de rest van de boeiende avond te vergapen aan alle overige partijen. Wel analyseerde ik mijn partij nog een half uurtje met mijn opponent. Daarbij kreeg ik de indruk dat hij een wel erg opportunistische instelling had en kreeg ik er spijt van dat ik niet alsnog op winst had gespeeld. Die teleurstelling verdween, toen ik hoorde dat deze man in zijn glorietijd met een aanzienlijke hogere rating erin was geslaagd om onder anderen niemand minder dan John van Baarle op een nederlaag te trakteren....


Kees Brinkers Menno Brandenburg 1 - 0 (tussenstand 1 - )
Stelling na 31.a3-a4

Het kleine voordeeltje wat ik na de opening meende te hebben is geheel verdwenen. Zwart kan hier bijvoorbeeld 31....Pf6 spelen of ook 31....b6 met een volkomen gelijkstaand eindspel. Zwart beging hier echter een grote positionele blunder, waarna de partij meteen uit was: 31....Pd5-f4?? 32.Ld2xf4 e5xf4 De zwarte pionnenmeerderheid op de koningsvleugel is nu lamgelegd, de witte meerderheid op de andere vleugel kan daarentegen ongehinderd oprukken: 33.Kd3-d4 g6-g5 34.b4-b5 a6xb5 35.a4xb5 Ke6-d7 36.Kd4-d5 h7-h5 37.b5-b6 Lc7-d8 38.Pc4-d6 Zwart geeft op.


Frans Bottenberg Ton Dulk - (2 - 1)
Stelling na 18....f7-f6

Zwart heeft zich wat passief opgesteld en hier had ik mijn (ruimte)voordeel met 19.h4 vast kunnen houden. Als zwart dan 19....e5? speelt, kan ik reageren met 20.fxe5 fxe5 21.Pxd5 exd5 22.Dxd5+ met groot voordeel. In plaats daarvan gaf ik zwart met 19.g5xf6 g7xf6 20.Df3-g4 f6-f5 21.Dg4-h3 Ph7-f6 22.Ld3-e2 De7-h7 de gelegenheid zijn stelling te verbeteren. Na 23.Dh3xh7+ werd tot remise besloten.


Joris Geene Erich Karstan 0 - 1 (3 - 1)
Stelling na 32....Df6-g5

Ik was met zwart goed uit de opening gekomen en wist mijn stukken actiever op te stellen dan mijn tegenstander. In de diagramstelling is de witte dame op een zijspoor beland en met mijn laatste zet, Df6-g5 dreig ik pion h3 te winnen. Wit had dit heel goed kunnen opvangen met 33.Tc3! met de bedoeling 34.Dc1, waarna er niet zo veel meer aan de hand is. In plaats daarvan gebeurde echter het volgende: 33.Pf1-g3? e4-e3! (met onoplosbare problemen voor wit, omdat 34.Pxf5 faalt op 34....exf2+ 35.Kxf2 Td2+) 34.Tc1-c3 e3xf2+ 35.Kg1xf2 Dg5-f4+ (ook sterk is direct 35.Dd2+ 36.Te2 Dd4+ 37.Tee3 Txe3 38.Txe3 Tb8!) 36.Kf2-g1 Df4-d2 37.Te1xe8+ Td8xe8 38.Pg3xf5? Wit moet hier 38.Tc1 moeten spelen, maar ook dan staat hij waarschijnlijk verloren. Nu was het na: 38....Te8-e1+ meteen afgelopen. (0-1)


Wouter Schnwetter Albert Kamman 1 - 0 (4 - 1)
Stelling na de 26e zet van zwart

Na een scherpe opening, waar beide spelers zwakke velden in hun stelling kregen maar waar ik het meest van profiteerde, kwam de diagramstelling op het bord, met wit aan zet. Een aantal zetten hiervoor had ik een kans om een pion te winnen, maar besloot om op positiespel te spelen. In de diagramstelling speelde ik 27.Td1-c1. Zwart speelde 27....h7-h6 en na 28.Tc1-c5 is de partij over. Zwart kan de pion op b5 nog verdedigen, maar wit heeft het initiatief, gaat de torens verdubbelen op de c-lijn en de zwarte stelling is hopeloos. Het was een kwestie van tijd om het punt bij te schrijven.


Wang Yang Eduard van Dijk 1 0 (4 2)


Marcel den Bleker Arjan van der Leij 1 - 0 (4 - 3)
Ik dacht met zwart aan een positioneel verantwoorde partij bezig te zijn. In de eerste diagramstelling heb ik een meerderheid op de damevleugel. Wit heeft hier een gedekte vrijpion tegenover staan die ik echter volgens de regelen der kunst met een paard heb geblokkeerd. Daarnaast heb ik ook f5 doorgezet, maar de zwakte van veld e6 kan ooit een probleem vormen. Al met al was ik hier niet ontevreden. Het werd lastig toen ik voortzette met f4, niet zozeer omdat deze zet zo slecht was, maar wel omdat ik hier 10 van de resterende 14 minuten over nadacht. De maat is vol, ik ga mezelf tijdslimieten stellen.

Even later kwam de tweede diagramstelling op het bord. Wit heeft zojuist Ta7 gespeeld. Ik bedacht me (met weinig tijd) dat Tc7 niet handig is vanwege Txc7 gevolgd door De6+ en speelde daarom maar Tb7?? En realiseerde me direct daarna dat dit om dezelfde reden direct uit is: 1-0. Na De8 zou ik wat minder hebben gestaan, maar was alles nog mogelijk.


Remco Hylkema Gijsbert Kamerman 1 - 0 (5 - 3)
Stelling na 19.Pe2-c3

We waren al een ronde voor het einde kampioen geworden en konden dus vrijuit spelen. Persoonlijk had ik toch wel de uitdaging om mijn 100% score overeind te houden en mocht dit met wit aan bord 1 proberen tegen Gijsbert Kamerman. Omdat het een hele leuke partij was een langere analyse dan normaal: Hoewel zwart na mijn laatste zet 19.Pe2 - c3 een niet echt gemakkelijke stelling had vond hij het blijkbaar toch tijd worden om te gaan rommelen: 19....Pg7-h5? Ik weet niet of Gijsbert ongeduldig werd of dat hij simpelweg een zeer opportunistische speler is, maar met deze zet brengt hij zichzelf in grote problemen. 20.Pc3-b5! Pf6xe4? Als je dan toch aan het offeren bent dan smijt je er gewoon nog een stuk tegenaan (en nee, er stond geen bier naast het bord) 21.Ld3xe4 Ta3xh3 22.Le4-g2?! Ik had het mezelf waarschijnlijk gemakkelijker gemaakt door het paard op h5 te slaan, maar ik dacht dat de loper daarna toch weg moest van e4 i.v.m. een eventueel f7-f5. 22....Th3xh2 23.Kg1xh2 Dd7xg4 24.Dd2-d3!

Stelling na 24.Dd2-d3

Multifunctionele zet: dekt de pion op c4, houdt de 3e rij in de gaten en maakt plaats voor een terugweg van de loper op h6. 24....Dg4-h4+ 25.Kh2-g1 Ph5-f6 26.Lh6-d2 Lb7-c8 27.Tb1-c1 Pf6-h5 (na 27....Pg4 komt simpel 28.Dg3) 28.Dd3-e4 Dh4-f6.

Stelling na 28....Dh4-f6

Toen ik van mijn bord wegliep maakte merkte iemand op: "sta jij nou een toren voor?". Ja, uh, een toren, maar wel tegen 3 pionnen... 29.Pb5xc7 Nu zijn het er nog maar twee. 29....Te8-d8 30.b4-b5 Om het paard via a6-b4 om te spelen naar c6 omdat het niks doet op c7. Wel een erg langzaam plan. Wellicht was 30.Ta1 beter om daarna naar a7 of a8 te gaan. 30.Lc8-f5 31.De4-e2 Df6-h4 32.Tc1-c3 Ph5-f6 33.f2-f3?

Stelling na 33.f2-f3?

Ik wilde meer controle krijgen over de velden e4 en vooral g4. Nog een voordeel(tje) van deze zet is dat wit de dame op h4 kan wegjagen met de loper op d2. Groot nadeel van f3 blijkt later dat zwart aanknopingspunten krijgt om met zijn pionnen mijn koningsvleugel aan te vallen. Bovendien miste zwart hier een tactische kans op tegenspel: 33....Tc8! 34.Pa6 Dd4+ 35.Tf2 Pxd5 met tegenkansen voor zwart. 33. Pf6-h5? 34.De2-f2 Dh4-f6 35.Pc7-a6 Kg8-h8 36.Pa6-b4 Td8-g8 37.Pb4-c6 Le7-f8 38.Tc3-a3 g6-g5 39.Ta3-a8 Ph5-f4 40.Df2xb6 Pf4xg2 41.Kg1xg2 g5-g4.

Stelling na 41.g5-g4

Wit staat weliswaar nog steeds een toren voor, maar echt fris ziet de stelling er niet uit. In de tijdnoodfase die nu uitbreekt is het belangrijk het hoofd koel te houden. 42.f3-f4 Lf5-e4+ 43.Kg2-f2? De computer komt met 43.Kg3! Zonder tijdnood had ik deze zet wellicht gevonden, maar aangezien ik snel moest handelen, kwam het niet in me op om juist met mijn koning het zwarte geweld tegen te houden. 43.Df6-h4+ 44.Kf2-e2 Dh4-h3 45.Db6-e3 Le4-f3+ 46.Tf1xf3? g4xf3 47.Ke2-d3 Dh3-f5+?

Stelling na 47....Dh3-f5+?

De computer komt met 47.Df1+! en na 48.Kc3?? (beter Kc2) met 48....exf4! en zwart staat ineens gewonnen mdat de witte dame geen mooie velden heeft! Gijsbert zei na de partij dat hij het gevoel had ergens de winst te hebben laten liggen. Praktisch gezien was dit het moment omdat ik waarschijnlijk geen Kc2 gespeeld zou hebben. 48.Kd3-c3 e5xf4 49.De3-d4+ Lf8-g7 50.Ta8xg8+ Kh8xg8 51.Pc6-e7+ Kg8-f8.

Stelling na 51.Kg8-f8

52.Dd4xg7+ (na 52.Pxf5 Lxd4+ 53.Kxd4?? f2 haalt zwart een dame en daarom sloeg ik op g7. De computer komt echter met het subtiele zetje 53.Kd3 en wit houdt de f-pion simpel tegen.) 52.Kf8xe7 (omdat 52.Kxg7 53.Pxf5+ Kf6 54.Le1! verliest voor zwart.) 53.Dg7-g1 Df5-e5+ 54.Kc3-b3 Ke7-f6? (tijdnood) 55.Ld2-c3 en zwart gaf op. Hij verliest de dame.


  Charlois Europoort 4  1871 - Messemaker 1847 2    1943 3 - 5
1. Gijsbert Kamerman    2080 - Remco Hylkema      1948 0 - 1
2. Joris Geene       1802 - Erich Karstan      2058 0 - 1
3. Ton Dulk        1917 - Frans Bottenberg    1947  - 
4. Marcel den Bleker    1976 - Arjan van der Leij   2009 1 - 0
5. Menno Brandenburg    1747 - Kees Brinkers      1950 0 - 1
6. Wang Yang        1829 - Eduard van Dijk     1998 1 - 0
7. Albert Kamman      1857 - Wouter Schonwetter   1856 0 - 1
8. Piet Verheij      1763 - Henk de Kleijnen    1777  -