Procedure teamsamenstelling

Met ingang van seizoen: 2006-2007

 

Op de algemene ledenvergadering van 5 september 2005 is er na een uitgebreide discussie toegezegd de procedure voor de samenstelling van de KNSB/RSB teams op papier te zetten.

 

 

1. Samenstelling en taak Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat uit de extern wedstrijdleider (=voorzitter van de TC) en de teamleiders van de KNSB en RSB teams van het afgelopen seizoen. De Technische Commissie doet een voordracht naar het bestuur voor de samenstelling van deze teams. De Technische Commissie doet geen uitspraak over de bordvolgorde binnen de teams.

 

2. Bijeenroepen Technische Commissie

De extern wedstrijdleider inventariseert eerst de beschikbaarheid van de leden voor een extern team. Op grond daarvan neemt hij een besluit over het aantal teams. Ruim voor de algemene ledenvergadering organiseert de extern wedstrijdleider een bijeenkomst van de Technische Commissie. Bij deze bijeenkomst zijn drie documenten aanwezig:

 

3. Werkwijze Technische Commissie

Volgens het huishoudelijk reglement hebben de spelers die in de interne competitie op de eerste vier plaatsen eindigen (en voldoende partijen gespeeld hebben) het recht verworven op plaatsing in het eerste team.

De verdere teamsamenstelling wordt op grond van de drie documenten (zie 2) bepaald, waarbij de meest recente KNSB-ratinglijst het uitgangspunt vormt.

Omdat er bij de teamsamenstelling meerdere criteria een rol spelen, zal de plaatsing van enkele spelers niet op voorhand duidelijk zijn. Voor deze spelers worden de drie criteria uitvoerig besproken voordat tot plaatsing wordt besloten.

De samenstelling van de teams wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de leden.

 

4. Beroepsprocedure

Spelers die zich niet kunnen vinden in de voordracht van de teamsamenstelling kunnen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur.

Het bestuur zal op de algemene ledenvergadering laten weten of er bezwaar is aangetekend tegen de voordracht van de teamsamenstelling. Als dat zo is, dan zal het bestuur dit bezwaar bespreken en binnen een week na de algemene ledenvergadering een bindend besluit nemen over de definitieve teamsamenstelling.