Datum:14 juli 2021
Tijd:13.30-16.00 uur
Plaats:Goudse Watertoren
 Schielands Hoge Zeedijk 20
 Gouda
Kosten:Deelname is gratis!
Prijzen:Alle deelnemers krijgen een prijs!
Aanmelden:Via het aanmeldformulier