Reglement Open Jeugdkampioenschap Gouda 2021

 1. Van kracht is het FIDE-reglement voor rapidschaak, met uitzondering van de bepalingen hieronder in artikel 2.
  • Voorts is aanhangsel G van kracht (Versneld beëindigen); in voorkomende gevallen wordt volgens artikel G5 gehandeld, bij afwijzing van een claim krijgt de tegenstander dan één minuut extra tijd.
  • De verzuimtijd is gelijk aan de bedenktijd.
  • Een omgekeerde toren geldt als dame.
 2. Uitzondering op het FIDE-reglement is dat de eerste onreglementaire zet in een partij NIET verliest. De tegenstander krijgt in dat geval - uitsluitend op zijn verzoek - één minuut extra tijd erbij. Na voltooien van de tweede onreglementaire zet van dezelfde speler kan de tegenstander WEL de winst claimen. Dit recht vervalt echter als hij daarna zelf weer een zet voltooid heeft, de tweede onreglementaire zet wordt dan geacht niet te zijn gespeeld.
 3. Er wordt gespeeld in de KNSB categorieën A t/m H. Afhankelijk van de belangstelling kan de wedstrijdleiding besluiten om bepaalde leeftijdsgroepen te combineren. Als peildatum voor de leeftijdscategorieën geldt 1 januari van het lopende jaar.
 4. De indeling is volgens het Zwitsers systeem op weerstandspunten. Indien het aantal deelnemers daartoe aanleiding geeft kan er in een groep ook een gesloten competitie (enkelrondig of dubbelrondig) gespeeld worden, dit zal vóór aanvang van de eerste ronde medegedeeld worden.
 5. Voor het eindklassement geldt achtereenvolgens:
  • Het aantal behaalde punten (is dit gelijk dan worden eventuele geldprijzen gelijkelijk gedeeld).
  • Weerstandspunten.
  • Sonneborn-Berger punten.
  • Onderlinge partij(en).
  • Loting.
 6. Het speeltempo is 20 min. p.p.p.p. en er worden 7 of 9 ronden gespeeld. In de jongste leeftijdscategorieën kunnen meer ronden gespeeld worden met een korter speeltempo, dan wel zonder klok (in het laatste geval zal dan bij partijen die te lang gaan duren alsnog een klok geplaatst worden).
 7. Speeltempo en aantal ronden zullen vóór aanvang van de eerste ronde medegedeeld worden.