Schoonheidsprijs Messemaker 1847, seizoen 2015-12016

Zoals elk jaar wordt er ook over het afgelopen seizoen een schoonheidsprijs voor Messemaker-leden uitgeloofd. Kandidaten dienen hun voor te dragen partij(en) uiterlijk 15 augustus per mail aan te leveren bij de webmaster (webmaster@messemaker-1847.nl) om voor nominatie in aanmerking te komen. Aanleveren van partijen dient bij voorkeur te geschieden in pgn-formaat, maar mag ook in gewoon tekst- of Word-formaat. Verder dient elke partij minimaal van enkele commentaren voorzien te worden, partijen zonder enig commentaar komen niet voor nominatie in aanmerking.

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 september zal door de aanwezigen d.m.v. stemmen uit de genomineerde partijen de winnende partij geselecteerd worden.

 

 

http://www.agility-world.nl/contents/media/t_ist2_5002814-trophy-ii.jpg