Messemaker-pupillen goed op dreef in Persoonlijk Jeugdkampioenschap RSB

 

In de afgelopen voorjaarsvakantie vonden de persoonlijke jeugdkampieosnchappen (PJK) van de RSB plaats. Hieraan deden ca. 100 kinderen mee, waarvan 6 Messemaker-leden.

Drie van hen (Boaz Roskam, Jeroen v.d. Bos en JoŽl v.d. Hoeven) speelden in de D-categorie, op vrijdag en zaterdag. Daar kregen zij behoorlijksterke tegenstanders (sommigen hadden een rating van rond de 2000!) en zij hadden het dan ook moeilijk in deze groep. Uiteindelij keindigende zij alle drie in de brede middenmoot.

Anders verging het de drie pupillen, die alleen op zaterdagmiddag hoefden te spelen. Zij draaiden goed mee en waren alle drie lange tijd in de race voor een van de prijzen. In categorie F viel Jesse v.d. Hoeven uiteindelijk net buiten de prijzen, maar in diezelfde categorie wist Lennart van de Bos door een onverwachte laatste-ronde- overwinning (vanuit moeilijke stelling) nog wel binnen de prijzen te vallen, hi jwerd vijfde.

Absolute hoogtepunt voor Messemaker was echter de eerste plaats in categorie voor Yuko Paulzen. Met 4,5 uit 6 scoorde hij zelfs nog meer punten dan diverse F- en G-spelers. Yuko dus RSB-Jeugdkampioen 2016 cat. H, en daarmee kwalificeert hij zich tevens voor het Nederlands Jeugdkampieonschap dat in juni gehouden wordt. Yuko: van harte gefeliciteerd!

 

 

De drie Messemaker-pupillen in actie in categorie FGH. Rechts vooraan: Lennart van de Bos (cat. F);

daarachter tegen elkaar: links Jesse v.d. Hoeven (cat. F), rechts Yuko Paulzen (cat. H).

 

 

††††††††††††

Yuko Paulzen: ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Lennart van de Bos:

RSB-Jeugdkampioen 2016 cat.H††††††††††† †††††††††††††††††††††† 5e plaats in RSB-Jeugdkampioenschap cat. F.

 

Voor alle uitslagen, verslagen en fotoís ga naar de toernooiwebsite.