Promotie Messemaker 1847 in Winkelcentrum Bloemendaal

In het kader van de actie “Cash voor je club” presenteerde de Bridge- en Biljartclub “De Hoog” zich op zaterdag 31 oktober met enige aangesloten verenigingen in Winkelcentrum Bloemendaal. Ook onze vereniging was van de partij en bood zowel ’s morgens als ’s middags aan belangstellenden de mogelijkheid aan te schuiven bij een doorlopende simultaan. Ook kon men gewoon een partij te schaken, al of niet met klok. Simultaanspelers waren Bert Vlot, Arjan van der Leij en Henk van der Wösten. Er was ruime belangstelling en op een gegeven ogenblik waren alle tien simultaanborden bezet! Ook vanuit de jeugd was er belangstelling en konden we aan ouders de informatiefolder van schaakclub Messemaker 1847 meegeven. Het leidde op 2 november al tot de aanmelding van een nieuw adspirant jeugdlid! Bijgaande foto’s geven impressies van de sfeer waarin en de gezelligheid waarmee de presentatie gepaard ging. De dank van het bestuur gaat uit naar de medewerkers en organisatoren van die dag. Dat waren naast de genoemde simultaanspelers, Bob Beker en Edgar Reibel.

Bert Vlot

Foto’s van de promotie-activiteit (door Edgar Reibel)