Messemaker verzorgt "Schaken op vrijdag" op Coornhert

De Messemaker-leden Erich Karstan, Peter Scheeren en Peter Ypma verzorgen dit seizoen het "Schaken op vrijdag" op het Coornhert-gymnasium. Per toerbeurt verzorgen zij schaaklessen voor een groep van 6-10 Coornhert-leerlingen. Daarbij staat het spelplezier voorop, hetgeen aardig lukt zoals blijkt ut bijgaande foto.

Peter Scheeren