TOERNOOIREGLEMENT Van Dam, Van Dam & Verkade Open Schaakkampioenschap van Gouda 2016
 1. Spelersregistratie 08.30 - 09.30 uur
 2. Bij niet op tijd aanwezig zijn vervalt het recht op deelname.
 3. De aanvangstijd 1e ronde is 10.00 uur.
 4. Er wordt gespeeld volgens de FIDE Regels voor het Schaakspel, OfficiŽle Nederlandse vertaling geldig vanaf april 2014.
 5. Van toepassing is Aanhangsel A. Regels voor Rapidschaak
 6. Artikel A3 is niet van toepassing:
 7. Het speeltempo bedraagt alle zetten in 20 minuten per persoon per partij.
 8. De indeling vindt plaats volgens Zwitsers systeem, met gebruik van Swiss Master Versie 5.6.12.
 9. Er worden zeven ronden volgens het "Reglement Indeling Zwitsers" gespeeld.
  De eerste en de tweede ronde worden volgens Zwitsers op rating ingedeeld.
  Vanaf de derde t/m de zevende ronde vindt de indeling plaats volgens Zwitsers op weerstandspunten.
 10. Een eenmaal gepubliceerde indeling wordt niet meer gewijzigd, tenzij deze niet voldoet aan de absolute indelingsnormen.
 11. Voor het eindklassement geldt achtereenvolgens: 1. het behaalde aantal wedstrijdpunten. Is dit gelijk dan worden de geldprijzen evenredig gedeeld.
  2. als het om de eerste plaats gaat, het onderling resultaat. Als niet alle betrokkenen elkaar ontmoet hebben, telt onderling resultaat alleen voor zover er een ordening in spelers te maken is, die niet beÔnvloed kan woorden door de ontbrekende uitslag(en).
  3. weerstandpunten.
  4. Sonneborn-Bergerscore.
  5. Loting
 12. Tegen beslissingen van de wedstrijdleiding is geen beroep mogelijk.
 13. Het toernooicomitť kan de bepalingen van dit reglement geheel of gedeeltelijk terzijde stellen als zij dit voor een goed verloop van het toernooi noodzakelijk acht.
ratingprijs:
Wie komen er voor in aanmerking?
 • Voor groep A vanaf 1950 elo degene die NIET in de eindstand een geldprijs ontvangen.
 • Voor groep B vanaf 1751 elo degene die NIET in de eindstand een geldprijs ontvangen.
 • Voor groep C tot 1750 elo degene die NIET in de eindstand een geldprijs ontvangen.